ISO27001 VIR AUDIT ha rebut la certificació de la norma ISO 27001 corresponent a la seguretat de la gestió de la informació. L’empresa és una de les primeres del sector i la primera d’Osona en ser acreditada per aquest aspecte.

El soci de l’àrea d’auditoria, Ramon Riera, afirma que el procés de certificació, que no és obligatori, s’ha tirat endavant “perquè som una empresa que treballa amb informació important per a nosaltres i els nostres clients. Som conscients del valor que té la informació i de la complexitat de fer-ne una gestió adequada. Els nostres clients ja confiaven en les bones pràctiques en el tractament de les seves dades, però ara tenen la certesa que aquestes bones pràctiques estan acreditades per un organisme expert en seguretat de la informació”.

La ISO 27001, redactada pels millors especialistes del món en el tema, s’ha convertit en la principal norma a nivell mundial en aquest àmbit. La normativa estableix una metodologia que permet garantir una gestió eficaç de la informació garantint la seva confidencialitat (només les persones autoritzades poden accedir a la informació), la seva integritat (la informació i els seus mètodes de procés són exactes i complets) i la seva disponibilitat (garanteix que els usuaris autoritzats hi poden tenir accés quan ho requereixen).