Valuation  Services des de Barcelona

VIR AUDIT compta amb un departament de Valuation Services, amb àmplia experiència en la valoració d’empreses, per això si desitja conèixer i entendre el valor intrínsec de la seva empresa i les seves possibilitats de creació de valor podem emetre un sòlid Informe de Valoració.

D’altra banda, les companyies que han aflorat fons de comerç com a resultat de les seves operacions corporatives s’enfronten al contrast del valor aflorat d’aquests fons de comerç i per a això, han de realitzar anualment el Test de deteriorament. VIR AUDIT pot dur a terme aquests càlculs. Així mateix, també podem ajudar-lo en els càlculs que s’han de fer en l’assignació del preu de compra en una combinació de negocis (PPA).

En resum, els serveis que el nostre equip de valoracions pot prestar són els següents:

  • Valoració de Societats i Grups Empresarials
  • Valoracions de negocis
  • Test de deteriorament del fons de comerç (Impairment test)
  • Distribució del preu de compra en una transacció (Purchase Price Allocation)
  • Informe d’expert independent
  • Opinions de valor independent / Fairnessopinion
  • Determinació de l’equació de canvi en una fusió

Per a més informació, visiti la nostra web especialitzada: