Restructuring / Reestructuració empresarial

Tenim equips multidisciplinars formats per advocats, consultors i auditors que l’assessoraran i l’ajudaran a resoldre les complexitats que comporten els processos de crisi amb l’objectiu de buscar una sortida òptima, tenint en consideració les circumstàncies i necessitats de cada cas.

Els serveis que oferim són:

– Reestructuracions operatives

– Refinançaments

– Captació de deute (línees de circulant e inversió)

– Revisions de negoci independents (IBR)

– Monitorització de plans de negoci

– Informes d’expert independent en refinançaments

– Insolvències i procediments concursals

Desenvolupem i executem solucions personalitzades per solucionar les necessitats de capital de les companyies. En aquest sentit, oferim assessorament per dur a terme els processos de reestructuració financera, des de l’elaboració del model financer fins al disseny de la reestructuració de capital i deute. Al mateix temps, oferim suport en les negociacions amb les entitats financeres: negociació dels terminis i gestió del procés de reestructuració.