Quan resulta Obligatòria l’Auditoria de Comptes Anuals?

En la següent circular expliquem les diferents circumstàncies en què és obligatori l’auditoria dels comptes anuals de societats ja sigui individuals com consolidats així com de fundacions i associacions.

En la majoria dels casos, les companyies hauran d’auditar els seus comptes anuals quan compleixin durant dos exercicis consecutius dos d’aquests tres requisits:

  • Tenir una xifra de negocis de més de 5,7 milions de euros
  • Tenir un total d’actius de més de 2,8 milions de euros
  • Que la mitja de treballadors sigui superior a 50 persones

No obstant això, en la circular es detallen altres condicions i factors que determinen l’auditoria obligatòria per la qual cosa els recomanem la seva lectura.

Esperem que sigui del seu interès, i per qualsevol dubte sobre el contingut d’aquesta circular, pot contactar amb nosaltres al telèfon 93 881 53 01 o bé per e-mail a info@viraudit.com.

Per a més informació, descarrega PDF