Novetats sobre el Reporting d’informació no financera

El passat 28 de desembre de 2018 la Llei 11/2018 va aprovar una modificació legal per la que s’estableix l’obligatorietat per una sèrie d’empreses de publicar un estat d’informació no financera rellevant en relació a les seves activitats.

Aquest estat d’informació no financera ha d’incloure informació relativa a qüestions mediambientals i socials, informació sobre el personal de l’empresa, i informació al respecte dels drets humans i la lluita contra la corrupció i el suborn. Afecta en essència a les empreses de més de 500 treballadors, si bé la disposició transitòria estableix que, transcorreguts tres anys, l’obligació de l’estat d’informació no financera s’estendrà a les empreses de més de 250 treballadors que compleixin una sèrie de requisits.

Les modificacions introduïdes per aquesta Llei seran d’aplicació pels exercicis econòmics que es comencin a partir del 1 de gener de 2018, i per tant, afecta als informes de gestió corresponents a l’exercici 2018. La informació inclosa en l’Estat d’Informació no Financera haurà de ser verificada per un prestador independent de serveis de verificació. Per tant, les firmes d’auditoria poden portar a terme aquest procés de revisió establert per la normativa.

Imprimir en PDF