Valoració d’Empreses

Valoració d’Empreses La decisió de comprar o vendre una empresa és un dels moments clau en el món dels negocis. Una bona compra, realitzada en el moment adequat i a un preu raonable, pot fer avançar molt. Per contra, una adquisició efectuada en un mal moment, a un preu massa elevat o finançada en excés…

Purchase Price Allocation (PPA)

Purchase Price Allocation (PPA) El terme “Purchase Price Allocation” (també denominat “Assignació del Preu Pagat” o “PPA”) és un concepte comptable relativament recent i que té un component financer de valoració d’actius molt important. Un dels canvis importants introduïts en les normes internacionals de informació financera (NIIF) i el nou Pla General Comptable ha estat…