Vir Audit repeteix posició en el Top 20 del rànquing espanyol de firmes d’auditoria

Vir Audit repeteix posició en el Top 20 del rànquing espanyol de firmes d’auditoria VIR AUDIT es manté en la seva contínua progressió en el rànquing espanyol de firmes d’auditoria, posicionant-se en la 19a posició i, per tant, inclosa en el Top 20 del Rànquing de firmes d’auditoria, entre un total de més de 1400…

GGI aconsegueix la certificació RSC per CSR-A, empresa líder en oferir un estàndard global de responsabilitat social

GGI aconsegueix la certificació RSC per CSR-A, empresa líder en oferir un estàndard global de responsabilitat social CSR-A és l’única organització al Regne Unit que ofereix una acreditació CSR global (en català RSC – Responsabilitat Social Corporativa), que brinda validació i reconeixement independents de les activitats socialment responsables d’una organització. És una manera poderosa de comunicar aquestes accions positives…

VIR AUDIT som patrocinadors del 32è Fòrum de l’Auditor

VIR AUDIT som patrocinadors del 32è Fòrum de l’Auditor Després de 2 anys, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya torna per celebrar presencialment la seva 32ª edició els propers dies 7 i 8 de juliol de 2022 a Sitges, sota el lema ‘Enfocant el futur. Sostenibilitat i talent’. Aquest any el programa presentarà sessions tècniques i sessions plenàries…

Valoració d’Empreses

Valoració d’Empreses La decisió de comprar o vendre una empresa és un dels moments clau en el món dels negocis. Una bona compra, realitzada en el moment adequat i a un preu raonable, pot fer avançar molt. Per contra, una adquisició efectuada en un mal moment, a un preu massa elevat o finançada en excés…

Auditoria de Comptes Anuals de Fundacions i Associacions

Auditoria de Comptes Anuals de Fundacions i Associacions Amb la nova Llei 7/2012 del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, s’amplia la llista de circumstàncies que obliguen a sotmetre a una auditoria externa a les Fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat…

La Due Diligence: descripció i objectius

La Due Diligence: descripció i objectius Davant de determinades operacions empresarials de compravenda d’empreses, fusions, reestructuracions empresarials i aliances es fa necessari la realització de treballs previs d’investigació de naturalesa financera, comptable, fiscal, legal… que permetin a les entitats participants en aquests processos tenir informació veraç detallada de l’empresa objectiu de la transacció. En aquest…

Purchase Price Allocation (PPA)

Purchase Price Allocation (PPA) El terme “Purchase Price Allocation” (també denominat “Assignació del Preu Pagat” o “PPA”) és un concepte comptable relativament recent i que té un component financer de valoració d’actius molt important. Un dels canvis importants introduïts en les normes internacionals de informació financera (NIIF) i el nou Pla General Comptable ha estat…

Importància del dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil – Procés Sancionador

Importància del dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil – Procés Sancionador L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), que depèn del Ministeri d’Economia, ha iniciat una campanya d’obertura d’expedients sancionadors a societats que no han complert amb l’obligació de dipositar els seus Comptes Anuals al Registre Mercantil. És important destacar que tal i…

Quan resulta obligatòria l’Auditoria de Comptes Anuals?

Quan resulta obligatòria l’Auditoria de Comptes Anuals? En aquest article t’expliquem les diferents circumstàncies en què és obligatori l’auditoria dels comptes anuals de societats ja sigui individuals com consolidats així com de fundacions i associacions. En la majoria dels casos, les companyies hauran d’auditar els seus comptes anuals quan compleixin durant dos exercicis consecutius dos…

Graduat/da ADE

Seleccionem Graduat/da ADE per incorporar a les nostres oficines de Vic o Barcelona. Funcions Anàlisis de treballs d’auditoria externa, per clients multinacionals, PYMES de diversos sectors. Auditoria de Package, Due Diligences i IFRS. Establir objectius i plans de treball, distribució o assignació de tasques. Tractar amb el client. Requisits Estudis universitaris d’ADE o doble Grau…