Llei Crea i Creix: Modificacions en el sector del Capital Risc i de la inversió col·lectiva

Llei Crea i Creix: Modificacions en el sector del Capital Risc i de la inversió col·lectiva Llei 18/2022, de 28 de setembre de creació i creixement d’empreses, (Llei Crea i Creix), introdueix varies modificacions dirigides a millorar i impulsar la inversió col·lectiva a España. Les principals novetats són les següents: Entitats de “Inversión Colectiva de…

Nova exigència d’informació sobre l’ajornament de pagament a proveïdors derivat de la Llei 18/2022 de Creació i Creixement d’Empreses

Nova exigència d’informació sobre l’ajornament de pagament a proveïdors derivat de la Llei 18/2022 de Creació i Creixement d’Empreses El BOE ha publicat la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses que té per objecte, entre altres, la reducció de la morositat comercial i la millora de l’accés a finançament i…

Novetats tributàries per a l’any 2023

Novetats tributàries per a l’any 2023 Amb el canvi d’exercici, com és habitual, s’han aprovat diferents novetats en l’àmbit tributari. Aquestes modificacions s’han recollit en diferents normes de les quals, a continuació, fem un breu resum de les de més rellevància pràctica. Impost sobre el valor afegit El facultatiu que expedeixi el comunicat mèdic de…

GGI aconsegueix la certificació RSC per CSR-A, empresa líder en oferir un estàndard global de responsabilitat social

GGI aconsegueix la certificació RSC per CSR-A, empresa líder en oferir un estàndard global de responsabilitat social CSR-A és l’única organització al Regne Unit que ofereix una acreditació CSR global (en català RSC – Responsabilitat Social Corporativa), que brinda validació i reconeixement independents de les activitats socialment responsables d’una organització. És una manera poderosa de comunicar aquestes accions positives…

Valoració d’Empreses

Valoració d’Empreses La decisió de comprar o vendre una empresa és un dels moments clau en el món dels negocis. Una bona compra, realitzada en el moment adequat i a un preu raonable, pot fer avançar molt. Per contra, una adquisició efectuada en un mal moment, a un preu massa elevat o finançada en excés…