Auditoria

FIABILITAT, RIGOR I PRESTIGI

Per a la nostra firma cada client és únic i requereix d’un servei d’auditoria personalitzat que aporti seguretat i confiança en la seva informació financera per a la presa de decisions als accionistes, a les entitats de crèdit i a qualsevol usuari de la informació financera.

QUÈ ENS FA DIFERENTS

Aportem el millor de les grans firmes multinacionals (experiència, especialització, rigor i prestigi) amb la combinació del millor de les firmes mitjanes (proximitat, flexibilitat, tracte proper de tu a tu, manteniment dels equips d’auditoria,..).

VALOR AFEGIT

A VIR AUDIT no ens limitem només a emetre una opinió sobre els comptes anuals de l’empresa, sinó que incorporem un valor afegit en el treball d’auditoria en benefici directe pel client. Aquest valor afegit es fonamenta en els següents pilars bàsics:

  1. Compromís amb l’excel·lència en el servei
  2. Implicació del nostre equip
  3. Alt nivell de formació dels nostres equips
  4. Tracte personalitzat i proper als nostres clients
  5. Enfocament personalitzat en la planificació de cada auditoria
  6. Identifiquem problemes i proposem millores (Carta de recomanacions)
  7. Assessorament constant durant l’any
  8. Assignació d’un soci responsable a cada client amb gran implicació
  9. Un equip format per més de 100 professionals
  10. Especialització per sectors
  11. Transversalitat en el servei
  12. Utilització d’eines i recursos avançats
  13. Prestigi nacional
  14. Prestigi i presència internacional a través de la nostra Xarxa.

METODOLOGIA

Hem desenvolupat una metodologia i procediments amb els mateixos paràmetres de les firmes internacionals però adaptats als aspectes concrets i necessitats de cada client derivats de la seva organització, sector i activitat, fugint dels processos preconcebuts i considerant en tot moment els calendaris i terminis acordats.

Utilitzem les aplicacions informàtiques d’auditoria més avançades i utilitzades a nivell mundial que ens permeten sistematitzar i identificar àrees de risc augmentant l’eficàcia i fiabilitat de les proves realitzades.