Purchase Price Allocation (PPA)

Purchase Price Allocation (PPA) El terme “Purchase Price Allocation” (també denominat “Assignació del Preu Pagat” o “PPA”) és un concepte comptable relativament recent i que té un component financer de valoració d’actius molt important. Un dels canvis importants introduïts en les normes internacionals de informació financera (NIIF) i el nou Pla General Comptable ha estat…