Quan resulta obligatòria l’Auditoria de Comptes Anuals?

Quan resulta obligatòria l’Auditoria de Comptes Anuals? En aquest article t’expliquem les diferents circumstàncies en què és obligatori l’auditoria dels comptes anuals de societats ja sigui individuals com consolidats així com de fundacions i associacions. En la majoria dels casos, les companyies hauran d’auditar els seus comptes anuals quan compleixin durant dos exercicis consecutius dos…