Forensic

internacional2
El departament de Forensic ofereix serveis especialitzats en prevenció, detecció i investigació de frau empresarial i financer, i en l’assistència com a expert independent en la resolució de litigis o conflictes judicials.

Les nostres àrees d’especialització en Forensic són les següents:

- Informes d’expert independent
- Conflicte d’interessos i litigis
- Actuacions en processos judicials i arbitrals
- Emissió de dictàmens com a pèrit judicial
- Procediments destinats a prevenir, detectar o investigar possibles fraus
- Càlcul de lucre cessant

Els nostres serveis Forensic inclouen:

- Preparació de dictàmens pericials
- Quantificació de danys i perjudicis
- Assistència en arbitratges i litigis
- Contra-informes o informes en contrari
- Informes diriments
- Ratificació davant dels tribunals competents