Auditoria Voluntària

Principals avantatges en la realització d’una auditoria de comptes anuals realitzada de forma voluntària.

L’auditoria voluntària de comptes anuals seria aquella que no té el seu origen en una obligació legal, encara que es regeixi pels mateixos criteris que les auditories obligatòries.

A continuació detallem una sèrie d’avantatges, que comporta la realització d’una auditoria de comptes:

 1. Concedeix a l’entitat auditada una millor fiabilitat financera i confiança davant a tercers (administradors, accionistes, bancs, proveïdors, clients,….).
 2. Ajuda a detectar debilitats de control intern i implantar circuïts per solucionar-les o reduir-les al màxim, eliminant possibles problemes, per reduir error i prevenir el frau.
 3. Pot contribuir a facilitar l’obtenció de crèdits o línies de finançament.
 4. Dóna garanties addicionals a la Direcció de l’entitat i a l’òrgan d’administració de que els controls comptables i els processos utilitzats són eficaços.
 5. Ajuda a detectar errors comptables.
 6. Al realitzar-se una supervisió financera per un tercer independent (auditor), que no té cap tipus de conflicte d’interès amb l’entitat auditada, s’assegura una revisió neutral de la informació financera dels controls interns.
 7. Al realitzar una verificació dels principals impostos als que es troba subjecte l’entitat auditada, ajuda a que no es produeixin error en les liquidacions d’impostos, que podrien generar en un futur sancions tributàries.
 8. Possibilitat de poder contrastar en cas de consultes i dubtes.
 9. L’auditor manté periòdicament informats als seus clients de les novetats comptables, legals i fiscals que puguin afectar a l’entitat auditada.
 10. L’auditor, arrel de la seva formació i experiència professional en empreses del mateix sector que l’entitat auditada, posseeix un ampli coneixement en quan a processos econòmics i administratius, pel què fàcilment el podran aconsellar en aquests àmbits.
 11. Proporciona un control addicional per la Direcció de l’entitat, membres de l’òrgan d’administració i accionistes, en la supervisió de que els treballadors de l’entitat estiguin actuant correctament, en l’àmbit econòmic-financer.

En què el pot ajudar VIR AUDIT?

VIR AUDIT és una firma de serveis multidisciplinar, que proporciona serveis d’auditoria de comptes anuals i amb una gran especialització en auditoria de pymes i mitjanes empreses i en auditoria de comptes voluntàries per petites empreses.

Gaudim d’un reconeixement nacional (estem en el Top 20 nacional) i també un elevat reconeixement internacional, al ser membres del Grup GGI, un dels deu primers grups internacionals del món de firmes de serveis professionals en l’àmbit de l’auditoria i de l’assessorament professional.

Apliquem uns honoraris raonables i competitius que garanteixen la millor relació cost/servei.

Per qualsevol dubte pot consultar amb nosaltres al telèfon 938815301, al email info@viraudit.com o omplint el següent formulari:

 

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

El vostre missatge

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús.