Auditoria de justificació de subvencions

0079_

Portem a terme revisió de comptes justificatives de subvencions (Auditoria de subvencions), analitzant si els comptes justificatius presentats per les entitats beneficiaries compleixen amb els requisits establerts en la ordre de concessió de l’ajuda percebuda corresponent.

A VIR AUDIT tenim experiència i equips especialitzats en aquests treballs de revisió tant en l’àmbit públic estatal com de la Unió Europea, havent realitzat un gran nombre de revisions de Projectes d’R + D finançats pel CDTI, pel Ministeri de Ciència i Innovació , per al Projecte marc de tecnologia de la Unió Europea i altres institucions, etc.

Concretament, tenim experiència en

-          Auditoria de programes finançats amb fons FEDER

-          Auditoria de projectes I+D

-          Auditoria de projectes del CDTI

-          Auditoria per préstecs ENISA

-          Auditoria de subvencions del Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO)

-          Auditoria de subvencions del SOC

-          Auditoria de programes Cenit

-          Auditoria de programes de Euroinvestigació

-          Auditoria subvencions subprograma de foment de la cooperació científica internacional (FCCI)

-          Auditoria de subvencions de l’Institut de Cinematografia i Arts audiovisuals (ICAA)

-          Auditoria subvencions del ICIC (Institut de Català de Industries Culturals)

-          Auditoria subvencions del Programa InnoEmpresa

-          Auditoria de despeses pel Projecte Innplanta

-          Auditoria de programes Pla Avança

-          Auditoria de despeses pel Projecte Innpacto

-          Auditoria de despeses pel Projecte RETICS