Auditoria de Comptes Anuals des de Barcelona

0065_

L’auditoria de Comptes anuals serà obligatòria per part de les societats quan durant dos exercici consecutius a la data de tancament, es donin dos dels tres requisits que es detallen a continuació:

• El total dels seus actius superin els 2.850 milers d’euros.

• L’import net de la xifra de negocis superi els 5.700 milers d’euros.

• El número mig de treballadors superi els 50.

En què el pot ajudar VIR AUDIT?

VIR AUDIT és una firma de serveis multidisciplinar, que proporciona serveis d’auditoria de comptes anuals i amb una gran especialització en auditoria de pymes i mitjanes empreses. Els nostres professionals compten amb una excel·lent combinació d’experiència, capacitació, formació, voluntat de servei i habilitat tècnica. A més, ens comprometem en el manteniment raonable dels equips d’auditoria, donada la baixa rotació de la nostra organització.

En les nostres auditories, ens caracteritzem per aportar solucions i recomanacions de millora als problemes que podem detectar, i sempre, amb un enfocament pràctic i constructiu. Mantenim reunions periòdiques amb la Direcció per comunicar els aspectes significatius sorgits en el nostre treball, a més de mantenir informats de l’avanç i desenvolupament dels treballs d’auditoria. Així mateix estem a disposició de l’entitat durant l’any per consultes o contrastar opinions tècniques.

Gaudim d’un reconeixement nacional (estem en el Top 20 nacional) i també d’un elevat reconeixement internacional, al ser membres del Grup GGI, un dels deu primers grups internacionals del món de firmes de serveis professionals en l’àmbit de l’auditoria i de l’assessorament professional.

Per qualsevol dubte pot consultar amb nosaltres al telèfon 938815301, al email info@viraudit.com o omplint el següent formulari:

 

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

El vostre missatge

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús.